Eliberare placi cu numar de inmatriculare

Pentru completarea dosarului in vederea eliberarii unor Placi cu Nr. de Inmatriculare, urmatoarele documente sunt necesare:

a)    cererea solicitantului;
b)    declaratia de pierdere/furt sau dovada din care sa rezulte ca numarul a fost deteriorat);
c)    cartea de identitate a vehiculului, original si copie;
d)    certificat de inmatriculare, original si copie;
e)    dovada de plata a contravalorii noilor placute de inmatriculare;
f)    actul de identitate al solicitantului, original si copie;
g)    in cazul reprezentarii:
–    pentru persoane fizice – procura speciala autentificata;
–    pentru persoane juridice – imputernicire insotita de documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie;
h)    placa/placile cu numarul de inmatriculare deteriorat.

Suna