Eliberare certificat inmatriculare

1.Certificatul de inmatriculare a fost pierdut .

1) Cererea solicitantului;

2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea;

3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

4) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare –37 lei, se poate achita la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

5) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;

6) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

7) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul;

Certificatul de inmatriculare a fost deteriorat

1) Cererea solicitantului;

2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte modul de deteriorare;

3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare deteriorat;

5) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor ;

6) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;

7) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

8) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Certificatul de inmatriculare a fost furat

1) Cererea solicitantului;

2) Declaraţia solicitantului din care să rezulte furtul documentului;

3) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

4) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeul de depunere documente (vezi tarife);

5) Actul de identitate al solicitantului în original şi copie;

6) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

7) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Certificatul de inmatriculare a fost deteriorat

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării motorului care are o capacitate cilindrică diferită;

3) Cartea de identitate a vehiculului cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român, în original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare în original.

5) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA) în termenul de valabilitate.

6) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

[/toggle]

Se modifica date despre proprietar (nume, domiciliul etc.)

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;

3) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare în original;

5) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Se modifica numarul de inmatriculare

1) Cererea solicitantului;

2) Fişa de înmatriculare vizată de organul fiscal competent teritorial, în cazul schimbării domiciliului;

3) Cartea de identitate a vehiculului original şi copie;

4) Certificatul de înmatriculare în original;

5) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare și dovada de plată a contravalorii celor noi și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare, în cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare (40 lei – număr la rând sau 85 lei – număr preferențial), se achită numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

6) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

8) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

9) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

Call Now ButtonSună Acum!