Eliberare certificat inmatriculare

1.Certificatul de inmatriculare a fost pierdut 
2.Certificatul de inmatriculare a fost deteriorat 
3.Certificatul de inmatriculare a fost furat 
4.Se modifica date despre vehicul (serie sasiu, culoare, serie C.I.V. etc.) 
5.Se modifica date despre proprietar (nume, domiciliul etc.)
6.Se modifica numarul de inmatriculare 

Pentru completarea dosarului in vederea eliberarii unui nou Certificat de Inmatriculare, urmatoarele documente sunt necesare:

1. Cererea solicitantului; Cerere pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de inmatriculare in caz de furt / pierdere/deteriorare/modificare date proprietar, vehicul sau nr. de inmatreiculare;
2. Declaratia solicitantului din care sa rezulte pierderea
3. Fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal competent teritorial, in cazul schimbarii domiciliului; Fisa inmatriculare
4. Cartea de identitate a vehiculului original si copie;
5. Actul de identitate al solicitantului,in original si copie;
6. Dovada achitarii taxei certificatului de inmatriculare -37 lei se achita la CEC sau BCR;
7. In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitătii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentatului legal al acestora; Delegatie
8. Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.

Suna