Nr. crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv8
2Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm39
3Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv18
4Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv72
5Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv144
6Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3290
7Autobuze, autocare, microbuze24
8Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv30
9Tractoare înmatriculate18
II. Vehicule înregistrate
1Vehicule cu capacitate cilindricălei/200 cm3
1.1Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm32-4
1.2Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm34-6
2Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată50-150 lei/an
“Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisăImpozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute 

 

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Idouă axe
1Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone0142
2Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone142395
3Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone395555
4Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone5551257
5Masa de cel puţin 18 tone5551257
II3 axe
1Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone142248
2Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone248509
3Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone509661
4Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone6611019
5Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone10191583
6Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone10191583
7Masa de cel puţin 26 tone10191583
III4 axe
1Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone661670
2Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone6701046
3Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone10461661
4Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone16612464
5Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone16612464
6Masa de cel puţin 32 tone16612464
Masa totală maximă autorizatăImpozit

– lei –

a) Până la 1 tonă, inclusiv9
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone52
d) Peste 5 tone64
Mijlocul de transport pe apăImpozit

– lei/an –

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri56
3. Bărci cu motor210
4. Nave de sport şi agrementÎntre 0 şi 1.119
5. Scutere de apă210
6. Remorchere şi împingătoare:X
a) până la 500 CP, inclusiv559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv1398
d) peste 4000 CP2237
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv280
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone490
 

 

 

“Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute 

 

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I2 + 1 axe
1Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone00
2Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone00
3Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone064
4Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone64147
5Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone147344
6Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone344445
7Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone445803
8Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone8031408
9Masa de cel puţin 28 tone8031408
II2 + 2 axe
1Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone138321
2Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone321528
3Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone528775
4Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone775936
5Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone9361537
6Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone15372133
7Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone21333239
8Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone21333239
9Masa de cel puţin 38 tone21333239
III2 + 3 axe
1Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone16982363
2Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone23633211
3Masa de cel puţin 40 tone23633211
IV3 + 2 axe
1Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone15002083
2Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone20832881
3Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone28814262
4Masa de cel puţin 44 tone28814262
V3 + 3 axe
1Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone8531032
2Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone10321542
3Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone15422454
4Masa de cel puţin 44 tone15422454

Suna