Nr. crt.  

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8
2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
7 Autobuze, autocare, microbuze 24
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30
9 Tractoare înmatriculate 18
II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an
„Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute  

 

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257
5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257
II 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583
7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583
III 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464
6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464
Masa totală maximă autorizată Impozit

– lei –

a) Până la 1 tonă, inclusiv 9
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
d) Peste 5 tone 64
Mijlocul de transport pe apă Impozit

– lei/an –

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
3. Bărci cu motor 210
4. Nave de sport şi agrement Între 0 şi 1.119
5. Scutere de apă 210
6. Remorchere şi împingătoare: X
a) până la 500 CP, inclusiv 559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398
d) peste 4000 CP 2237
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490
 

 

 

„Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute  

 

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408
9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408
II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239
9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239
III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211
3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211
IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262
4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262
V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454
4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454
Call Now ButtonSună Acum!