Autorizare provizorie

1. Documente necesare pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie provizorie 

1. Cererea solicitantului;

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

3. Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;

4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

5. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

6. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu – 40 lei, se achită numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

7. Dovada declaraţiei vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile

Call Now ButtonSună Acum!