Impozit Auto Inmatriculari 2015

Taxa asupra mijloacelor de transport

a) mijloace de transport cu tractiune mecanica:

Tipul mijlocului de transport cu tractiune mecanica

Nivel taxa
(lei/200 cm3 sau fractiune 200 cm3)

Autoturisme, motorete, scutere si motociclete cu capacitatea cilindrica L 1600 cm3

8

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

72

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

144

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3

290

Autobuze, autocare, microbuze

24

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv precum si autoturisme de teren din productia interna

30

Tractoare inmatriculate

18

b) autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone: (conform H.G.R. nr. 1347/2010)

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Nivel taxa (lei)

Sistem de suspensie pneumatica

Alt sistem de suspensie

 

Intern

International

Intern

International

Vehicule cu doua axe
Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

0

0

133

133

Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

133

133

367

367

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

367

367

517

517

Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

517

517

1169

1169

Masa de cel putin 18 t

517

517

1169

1169

Vehicule cu trei axe
Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

133

133

231

231

Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

231

231

474

474

Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

474

474

615

615

Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

615

615

947

947

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

947

947

1472

1472

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

947

947

1472

1472

Masa de cel putin 26 t

947

947

1472

1472

Vehicule cu patru axe
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

615

615

623

623

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

623

623

973

973

Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

973

973

1545

1545

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

1545

1545

2291

2291

Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

1545

1545

2291

2291

Masa de cel putin 32 t

1545

1545

2291

2291

 c) combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone: (conform H.G.R. nr. 1347/2010)

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Nivel taxa (lei)

Sistem de suspensie pneumatica

Alt sistem de suspensie

 

Intern

International

Intern

International

Vehicule cu 2 + 1 axe
Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

0

0

0

0

Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

0

0

0

0

Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

0

0

60

60

Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

60

60

137

137

Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

137

137

320

320

Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

320

320

414

414

Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

414

414

747

747

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t

747

747

1310

1310

Masa de cel putin 28 t

747

747

1310

1310

Vehicule cu 2 + 2 axe
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

128

128

299

299

Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

299

299

491

491

Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

491

491

721

721

Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

721

721

871

871

Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

871

871

1429

1429

Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

1429

1429

1984

1984

Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

1984

1984

3012

3012

Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1984

1984

3012

3012

Masa de cel putin 38 t

1984

1984

3012

3012

Vehicule cu 2 + 3 axe
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1579

1579

2197

2197

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

2197

2197

2986

2986

Masa de cel putin 38 t

2197

2197

2986

2986

Vehicule cu 3 + 2 axe
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1395

1395

1937

1937

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

1937

1937

2679

2679

Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

2679

2679

3963

3963

Masa de cel putin 44 t

3679

2679

3963

3963

Vehicule cu 3 + 3 axe
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

794

794

960

960

Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

960

960

1434

1434

Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

1434

1434

2283

2283

Masa de cel putin 44 t

1434

1434

2283

2283

d) remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule:

Masa totala maxima autorizata Nivel taxa (lei)
Pana la 1 tona inclusiv

8

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

29

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

Peste 5 tone

55

e) mijloace de transport pe apa:

Mijloc de transport

Nivel taxa (lei)

Luntre, barci fara motor, folosite pt. pescuit si uz personal

18

Barci fara motor, folosite in alte scopuri

48

Barci cu motor

181

Nave de sport si agrement
– 2,5 m – 12 m inclusiv
– peste 12 m

482
964

Scutere de apa

181

Remorchere, impingatoare
– pana la 500 CP
– 501 – 2000 CP
– 2001 – 4000 CP
– peste 4000 CP

482
783
1205
1928

Vapoare, pt. fiecare 1000 tdw sau fractiune de 1000 tdw

157

Ceamuri, slepuri, barje fluviale
– pana la 1500 t
– 1501 – 3000 t
– peste 3000 t

157
241
422

Suna